image-50089-leader_program.jpg
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
image-18352-16487-logo_átlátszó.png
image-50090-unio.gif
image-27343-Arculat.jpg
TTRM Egyesület 2019.08.12. Rendezvény PPT
Fájl

TTRM Egyesület VP pályázatok kifizetési igénylés, változás bejelentés Közzétéve: 2019.08.13.

Fájl letöltése
image-72128-Meghívó_Fórum_2019_08_12-c20ad.jpg
Közzétéve: 2019.08.06.
Hasznos információk nyertes LEADER pályázatok megvalósításához

Dokumentumok, amiket érdemes ismerni egy nyertes LEADER pályázat

megvalósítása során:


Közzétéve: 2019.06.14.
KÖTELEZETTSÉGEK RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK ESETÉN

Tisztelt Pályázóink!

LEADER felhívások esetében az alábbi kötelezettségvállalások teljesítése szükséges:

VP6-19.2.1.-86-2-17 Térség turisztikai kínálatának bővítése című felhívás

V. Rendezvény esetén:
1. Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni. ( A HACS részére e-mail-ben megküldeni a kért dokumentumokat.)
2. A támogatást igénylő köteles a rendezvény megtartásáról annak lezárását követő tizenöt napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni, az emlékeztetőt megküldeni a HACS részére.
Az emlékeztető tartalmazza:
- a rendezvény helyszínét, időpontját,
- a célcsoport megjelölését,
- a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
- legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek kihelyezését bemutató dátumozott fotót.

VI. Képzés esetén:
1. A kedvezményezett köteles:
a.) az oktatás megvalósítását
- legalább tíz darab dátumozott fotóval,
- jelenléti ívvel,
- oktatási napló vezetésével,
- képzési tematika elkészítésével dokumentálni.
b.) a résztvevők számára igazolást, tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani.
A kifizetési igényléshez csatolni szükséges az addig lezajlott képzések vonatkozásában:
- a jelenléti ívet,
- a résztvevőkkel kötött megállapodások másolatát,
- az oktatási napló és képzési tematika másolatát,
- kiállított igazolások, tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek másolatát, valamint
- a dátumozott fotókat, amelyek a képzés helyszínét, résztvevőit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be.
2. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget ezen kötelezettségeinek, a kifizetési igénylésnek a képzéshez tartozó tételei elutasításra kerülnek.
3. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a képző szerv által elkészített képzési ütemtervet.
4. Az elszámolható kiadás legmagasabb összege nettó 25 000 Ft/résztvevő/nap. Egy napnak nyolc képzési óra tekintendő, ennél rövidebb Oldal: 12 időtartam esetén időarányos összeg alkalmazandó. Egy képzési óra hossza legalább 45 perc.

VP6-19.2.1.-86-5-17 Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése című felhívás

II. Rendezvény esetében:
a.)Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni.  A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni. ( A HACS részére e-mail-ben megküldeni a kért dokumentumokat.)
b.)A támogatást igénylő köteles a rendezvény megtartásáról annak lezárását követő tizenöt napon belül írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt a rendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel együtt kell megküldeni a HACS részére.
Az emlékeztető tartalmazza:
- a rendezvény helyszínét, időpontját,
- a célcsoport megjelölését,
- a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
- legalább tíz darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen elhelyezett tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek kihelyezését bemutató dátumozott fotót.

Közzétéve: 2019.03.12.

Elektronikus iratok címzésének módosulása

A Magyar Államkincstár, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben.

A természetes személyeknek, illetve meghatalmazottaknak továbbra is az Ügyfélkapus tárhelyre küldjük az iratokat.

Közzétéve:2018.10.29.

LEADER Pályázati Felhívás Felfüggesztés


A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület VP6-19.2.1.-86-2-17 számú Térség turisztikai kínálatának bővítése elnevezésű pályázati  felhívása felfüggesztésre kerül!

A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület VP6-19.2.1.-86-4-17 számú Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása elnevezésű pályázati  felhívása felfüggesztésre kerül!

A felfüggesztés kezdő napja 2018.11.06.


A felhívások elérhetők az alábbi linkre kattintva:


LEADER FELHÍVÁSOK


Közzétéve: 2018.10.25.

LEADER Pályázati Felhívás Felfüggesztés


A Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület VP6-19.2.1.-86-1-17 számú Települési szolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázati  felhívása felfüggesztésre kerül!


A felfüggesztés kezdő napja 2018.09.27.


A felhívások elérhetők az alábbi linkre kattintva:


LEADER FELHÍVÁSOK


Közzétéve: 2018.09.18


Felfüggesztés megszűnése

Ezúton tájékoztatom, hogy nyitva áll a lehetőség a „Települési szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1.-86-1-17 jogcímnél pályázatok benyújtására. Felhívásunk felfüggesztése 2018.08.07. napján megszűnt.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha a beérkezett pályázatok forrásigénye eléri a 160 %-ot, akkor a szakaszhatár időpontja előtt a LEADER csoport felfüggeszti a felhívásokat!

További sikeres munkát kívánunk!

Közzétéve: 2018.08.07.
LEADER pályázati felhívás
 VÁLTOZÁSOK

Tisztelt Pályázóink!

Irányitó Hatóság kérése alapján több felhívásunkban változtatásokat eszközöltünk.

A módosítások érintik az alábbi felhívásainkat:

Térség turisztikai kínálatának bővítése VP6-19.2.1.-86-2-17
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
              V. Rendezvény esetén
              VI. Képzés esetén
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ                   MELLÉKLETEK LISTÁJA

Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása    VP6-19.2.1.-86-3-17
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése VP6-19.2.1.-86-5-17
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
             II. Rendezvény esetében

A felhívások elérhetők az alábbi kiírásra kattintva:


Közzétéve: 2018.06.28.

Tisztelt Pályázóink!

Ezúton tájékoztatom, hogy három vállalkozásfejlesztési LEADER pályázati felhívásaink I. szakasza 2018. március 11. napján lezárult.
A II. szakaszban is nyitva áll a lehetőség a „Térség turisztikai kínálatának bővítése”, „Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása” pályázatok benyújtására, melynek határideje 2018. április 14.
Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ha a beérkezett pályázatok forrásigénye eléri a 160 %-ot, akkor a szakaszhatár időpontja előtt a LEADER csoport felfüggeszti a felhívásokat!

A munkaszervezet a „Települési szolgáltatások fejlesztése VP6-19.2.1.-86-1-17” jogcímnél a beérkezett pályázatok forrás igényét figyelembe véve, a jelenlegi szakasznapot előbbre hozza 2018. március 23. napra, majd az új szakasznapot követő naptól 2018. március 24-től kerül felfüggesztésre a pályázatok beadása.

További sikeres munkát kívánunk!

Közzétéve: 2018.03.14.
image-53547-businesswoman-2817567_1920.w640.jpg
Változik a kihelyezett ügyfélfogadás rendje!

Egyesületünk januárban is tart kihelyezett ügyfélfogadást a korábban megadott helyszíneken és időpontokban. Azonban e hónaptól kezdve előzetes bejelentkezés szükséges.

Így amennyiben részt kívánnak venni egy konzultációs időponton, kérjük önöket egy nappal előtte telefonon vagy email-ben jelezzék Egyesületünk felé.

Közzététel: 2017.01.08.
image-52289-Kihelyezett_ügyfélfogadás_Közös.jpg
Közzétéve: 2017.11.28.
Kedves Pályázóink!

Megjelentek a "Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához", valamint az "ÉNGY tételek import segédlete" c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a "Kapcsolódó tartalmak" pont alatt érhetőek el. 

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség. 

További sikeres munkát kívánunk!

Közzététel:2018.01.02.

Változik az ÉNGY elérhetősége!


A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető el.

A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY böngésző alkalmazás.

Közzététel:2018.01.02.
Tisztelt Pályázóink, ezúton tájékoztatjuk Önöket a lent megnevezett teendőről, mely nagyban befolyásolja a beadandó pályázatok sikerét:

A G1040-02 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:
Amennyiben kérelmét, adatszolgáltatási kötelezettségét meghatalmazott útján kívánja benyújtani, akkor a meghatalmazás elkészítéséhez egy MVH által kiadott jelszóra van szüksége. Ezen jelszó igénylésére szolgál a G1040-02 jelű nyomtatvány.

A jelszó iránti kérelmét a G1010-01 vagy G1020-01 jelű nyomtatvánnyal egy időben vagy azt követően is benyújthatja.
Az MVH egy ideiglenes jelszót bocsát ki az ügyfél számára, melyet az ügyfélnek a belépés előtt meg kell változtatnia. Az ideiglenes jelszó megváltoztatása után a továbbiakban már az új jelszavát kell használnia. Ideiglenes jelszavát az MVH honlapján, az „Ideiglenes jelszó megváltoztatása” felületen változtathatja meg a következő módon: adja meg az ügyfél-azonosítóját és az MVH által adott ideiglenes jelszavát, majd az Ön által választott jelszót, amely legfeljebb 10 karakter hosszúságú lehet, és tartalmazhat kis- és nagybetűt, számot és írásjelet.

​Közzététel: 2017.12.14.
Fájl

Kitöltési Útmutató G1040-02 nyomtatványhoz Közzététel: 2017.12.14.

Fájl letöltése
Fájl

G1040-02 jelű nyomtatvány Közzététel: 2017.12.14.

Fájl letöltése
Megjelentek!

Az "Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása" és a "Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése" című pályázataink .

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy az 
 • Önkormányzatok
 • Kisebbségi önkormányzatok
 • Civil és nonprofit szervezetek 
 • Egyházi jogi személyek
​számára kiírt pályázati felhívásaink mellékletekkel együtt megtekinthetőek a Magyar Államkincstár helyi felhívás kereső alkalmazásában.

Közzétéve: 2017.11.30

A LEADER helyi pályázati felhívások megjelenése 


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogyaz IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:Közzététel: 2017.10.27​
Fájl

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Felhívások Útmutató Közzététel: 2017.11.14.

Fájl letöltése
image-51473-still-life-2905834_1920.w640.jpg
VP3-4.2.2-16 – Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

Újra megnyílt a VP3-4.2.2-16 – „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című felhívás, amelyben pályázhatnak mezőgazdasági termelők, termelői csoportok és termelői szervezetek, mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások maximum 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásra.

Támogatható tevékenységek:
 • Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.
 • A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.A beruházás célja lehet kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló energiaforrás alkalmazása.

Közzétéve: 2017.11.08.

ÚJ - Megjelent a vállalkozásoknak szóló eszközbeszerzési pályázat!

Megjelent a GINOP-2.1.8-17 "A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technolóigiai innováció révén" felhívás, mely keretein belül mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak 5 és 15 millió forint közti 50%-os vissza nem térítendő támogatásra. Eszközbeszerzés, valamint immateriális javak beszerzése lehetséges a támogatásból. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 6-tól 2018. február 15-ig van lehetőség.

A felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A támogatási kérelmeket azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be, melyek:
 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • nem tartoznak az EVA hatálya alá
 • Budapest és Pest megyén kívüli székhelyen vagy telephelyen, fióktelepen valósítják meg beruházásukat
 • Gazdálkodási formakód szerint:
         113 Korlátolt felelősségű társaság
         114 Részvénytársaság
         116 Közkereseti társaság
         117 Betéti társaság
         226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 • eszközbeszerzés: új eszközök és felszerelések, valamint kapcsolódó szállítás és üzemebe helyezés, betanítás költségek
 • immateriális javak beszerzése: szoftverek beszerzése, gyártási licenc beszerzése, know-how beszerzése

A vállalkozás fejlesztendő tevékenysége az alábbi TEÁOR számok alá tartózó lehet:
TEÁOR 90: Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység 
TEÁOR 75: Állat-egészségügyi ellátás 
TEÁOR 15: Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása 
TEÁOR 31: Bútorgyártás 
TEÁOR 42: Egyéb építmény építése 
TEÁOR 32: Egyéb feldolgozóipari tevékenység 
TEÁOR 30: Egyéb jármű gyártása 
TEÁOR 74: Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
TEÁOR 10: Élelmiszergyártás 
TEÁOR 71: Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés 
TEÁOR 81: Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés 
TEÁOR 41: Épületek építése 
TEÁOR 02: Erdőgazdálkodás 
TEÁOR 16: Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 
TEÁOR 24: Fémalapanyag gyártása 
TEÁOR 25: Fémfeldolgozási termék gyártása 
TEÁOR 59: Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás 
TEÁOR 28: Gép, gépi berendezés gyártása 
TEÁOR 45: Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 
TEÁOR 22: Gumi-, műanyag termék gyártása 
TEÁOR 21: Gyógyszergyártás 
TEÁOR 38: Hulladékgazdálkodás 
TEÁOR 86: Humán-egészségügyi ellátás 
TEÁOR 63: Információs szolgáltatás 
TEÁOR 33: Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 
TEÁOR 11: Italgyártás 
TEÁOR 19: Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás 
TEÁOR 06: Kőolaj-, földgázkitermelés 
TEÁOR 29: Közúti jármű gyártása 
TEÁOR 51: Légi szállítás 
TEÁOR 23: Nemfém ásványi termék gyártása 
TEÁOR 01: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 
TEÁOR 18: Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység 
TEÁOR 17: Papír, papírtermék gyártása 
TEÁOR 53: Postai, futárpostai tevékenység 
TEÁOR 52: Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység 
TEÁOR 14: Ruházati termék gyártása 
TEÁOR 43: Speciális szaképítés 
TEÁOR 93: Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység 
TEÁOR 26: Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 
TEÁOR 95: Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása 
TEÁOR 49: Szárazföldi, csővezetékes szállítás 
TEÁOR 39: Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
TEÁOR 37: Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
TEÁOR 61: Távközlés 
TEÁOR 13: Textília gyártása 
TEÁOR 72: Tudományos kutatás, fejlesztés 
TEÁOR 20: Vegyi anyag, termék gyártása 
TEÁOR 27: Villamos berendezés gyártása 
TEÁOR 35: Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
TEÁOR 36: Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Az igényelhető támogatási összeg minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint. Maximum a teljes projekt 50%-a lehet vissza nem térítendő támogatás.
A pályázati felhívás itt érhető el!

Közzétéve: 2017.11.08.

Fájl

Fórum 2017 ppt

Fájl letöltése

Módosítások a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívásaiban

A foglalkoztatotti létszám fenntartásának módosításáról döntött a Miniszterelnökség, amely a Vidékfejlesztési Program 17 darab beruházási pályázatát érinti.

Annak érdekében, hogy a Vidékfejlesztési Program által támogatott beruházási fejlesztéseket a gazdálkodók könnyebben és gyorsabban meg tudják valósítani, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara javaslatára módosította a Miniszterelnökség a pályázati felhívások létszámfenntartásra vonatkozó elvárásait.

Az új szabályozás értelmében, a nyertes pályázóknak a projekt megvalósítási időszakára nem, csak a megvalósított fejlesztések fenntartási időszakára vonatkozólag kell biztosítaniuk a bázislétszámot, illetve a foglalkoztatotti létszám növelésére tett vállalásukat. Ezen módosítás elsősorban az állattartó gazdaságok számára jelent nagy segítséget.

A Miniszterelnökség felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a módosítás összesen 17 darab beruházási jellegű vidékfejlesztési pályázatot érint. A projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről.

A módosított pályázati felhívások a www.palyazat.gov.hu oldalon elérhetőek.

Közzétéve: 2017.10.04.


image-49447-TTRM_Egyesület_fórum_meghívó_jpg.jpg
Közzétéve: 2017.09.20.
Heves megye 3 déli járását is érinti a 2017. évi Tanyafejlesztési Program V. célterülete.
AZ FM V. célterületéből Heves megye 3 déli járásából (Hevesi, Füzesabonyi és Hatvani járás), valamint Szentgál és környékéről (Szentgál, Bakonybél, Pénzesgyőr, Hárskút, Márkó, Lókút, Herend, Németbánya, Csehbánya, Úrkút, Zirc, Dudar, Nagyesztergál, Csetény és Bakonycsernye), valamint várják a pályázatokat.

Pályázati felhívás a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre.


Módosult a LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás!

Megjelent: 2017. július 20. csütörtök

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontok szerint:  
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének pontosítása
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének pontosítása
 • Nem támogatható tevékenységek körének pontosítása
 • Utazási és napidíj elszámolhatóságának pontosítása
 • Külföldi anyag benyújtásához szükséges szakfordítói feltételek leírása
 • Indikátor táblázat javítása
 • Többlet-önerő értelmezése
 • Saját-teljesítés kizárása
 • Egyéb technikai módosítások
Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-cm-felhvs


Közzétéve: 2017.07.21.
Megjelent

Az együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás- VP3-16.4.1-17

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével.

A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki.

A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő rendszeres beszállítás.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig van lehetőség.

Bővebb információ elérhető itt:

Közzétéve: 2017. március 30.

Megjelent

A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás- VP6-19.3.1-17

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 27. napjától 2019. június 27. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,92 milliárd Ft.

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül.

Bővebb információ itt:

Közzétéve: 2017. március 30.


Módosul
 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás


Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges.

A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket.

Bővebb információ itt:

Közzétéve: 2017. február 28.

Megjelent

A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

Beadás kezdete: 2017.április 28.
Beadás vége: 2019. április 30.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.


Bővebb információ itt:
Közzétéve: 2017. február 21.

Társadalmi egyeztetésen a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása elnevezésű felhívás tervezete


Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” elnevezésű (VP6-6.4.1–16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 12-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás tervezet megtekinthető itt

Társadalmi egyeztetésen „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás

Elindult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Felhívások társadalmi egyeztetése 2014-2020


AZ AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG, MINT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (A TOVÁBBIAKBAN: VP) IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST BOCSÁJTJA KI A VP KERETÉBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ FELHÍVÁSOKAT ÉRINTŐ HIÁNYPÓTLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES KÉRDÉSEK TÁRGYÁBAN: 


Megjelent a "VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című pályázati felhívás.

A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A teljes pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

kapcsolódó dokumentumok


Hűtőgépcsere: megtriplázták a támogatást

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az otthon melege program hűtő- és fagyasztógép csere legutóbbi lezárt pályázatának 500 millió forint eredeti keretét 1 milliárd forinttal 1,5 milliárd forintra emelte - jelentette be Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár.
Elmondta, a keretemelés révén valamennyi sikeres pályázó támogató okiratot fog kapni, felidézte, hogy az otthon melege program hűtő- és fagyasztógép csere legutóbbi pályázatára mintegy 46 ezer jelentkezés érkezett a régiókból több mint 1,5 milliárd forint támogatási igényre.
Szabó Zsolt kérdésre válaszolva elmondta: a programban a családi házak energiahatékonysági korszerűsítésére a pályázatot 2016 augusztus 15-én, hétfőn 8 órától lehet beadni, a pályázat 5 milliárd forint kerettel indul, de igyekeznek pénzügyileg követni az igényeket.


Jóváhagyták a TTRM Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját!

A VP6-19.1.1-15 azonosítású jelű LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása felhívással kapcsolatban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által felállított Szakmai Bizottság a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által benyújtott végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát elbírálta és jóváhagyta. Az elfogadott stratégia alapján a következő időszakban elkészülnek a támogatási felhívások, melyek a HFS-ben elfogadott intézkedések alapján kerülnek megfogalmazásra.

Kapcsolódó dokumentumok:

Sportparkokra pályázhatnak az önkormányzatok!

Közzétéve: 2016. 08. 01.Felhívjuk az önkormányzatok figyelmét, hogy július elsejétől sportparkok építésére irányuló program indult országosan a mozgás népszerűsítése érdekében. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan szabadidejüket. A futókörrel bővíthető sportparkok megépítésére 2016. augusztus 15-ig nyújthatnak be kérelmet a települési önkormányzatok, akár 1000 fő alatti népességű falvakból is. A pályázat feltételeiről bővebben az alábbi linken kaphatnak információkat:
Megszűnik az MVH!

2016. június 14.

Mégiscsak megszünteti az uniós és hazai agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizető ügynökségeként működő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH) a kormány.  A kormány határozata szerint az agrár-csúcshivatalnak számító MVH feladatait az államkincstárnak, a Miniszterelnökségnek, a Földművelésügyi Minisztériumnak és a kormányhivataloknak kell átvenniük 2017. január elsejéig. Erősen kétséges azonban, hogy az átszervezést addig végre lehet-e hajtani, mert az átalakítás miatt akár a teljes új szervezeti és működési mechanizmus uniós akkreditációjára is szükség lehet, amely viszont akár éveket is igénybe vehet. Ez esetben pedig az MVH megszüntetése ezermilliárdos nagyságrendben veszélyeztethetné a támogatások kifizetését.

2017. január elsejével jogutódlással megszűnik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – derül ki a kormány most megjelent határozatából. Ez azt jelenti, hogy az agrár- és a vidékfejlesztési támogatások kifizető ügynökségeként működő MVH eddigi feladatait más szervezeteknek kell átvenniük. A hivatalt a minisztériumi háttérintézményeket érintő, Lázár János-féle átalakítási csomag részeként szünteti meg a kormány. Az átszervezés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az MVH vidékfejlesztést érintő feladatait a Miniszterelnökség látja majd el, míg az összes többi támogatásét – így a legnagyobb részarányt képviselő közvetlen kifizetésekét - az FM. Ez számokban kifejezve úgy néz ki, hogy a Miniszterelnökség az 1300 milliárd forintos magyar vidékfejlesztési támogatás MVH-s feladatait venné át a 2020-ig tartó, mostani uniós költségvetési ciklusban, az FM pedig összesen 3700 milliárdnyi forrásét.

A témáról bővebben itt olvashat:
http://www.agrarszektor.hu/agrarpenzugyek/lazar_gyozott_orbannal_megszuntetik_fazekas_csucshivatalat.6158.html2016. június 13.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint. A társadalmi vállalkozások ösztönzésével olyan társadalmi célokkal összefüggő fenntartható munkahelyek létrehozása a cél, melyek nagyrészt hátrányos helyzetű munkanélküliek számára biztosítanak jövedelemszerző tevékenységet. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.

A Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.

Támogatás igénylők köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét. A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között lehetséges.

Bővebben: www.palyazat.gov.hu


2016. május 23.


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését (2016.05.23.) követő harmadik naptól felfüggeszti.

Forrás: http://www.palyazatihirek.euHelyi termék kézikönyvet adott ki az Agrárkamara

Átfogó képet kap a helyi termékek feldolgozásának és értékesítésének szabályozásáról az, aki kezébe veszi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara most elkészült Helyi Termék Kézikönyvét.


A képekkel illusztrált, táblázatokkal tűzdelt színes kiadvány rendkívül közérthetően ír többek között a következőkről:
 • védjegyek, eredetmegjelölés, földrajzi jelzések,
 • a Vidékfejlesztési Program kapcsolódó támogatási lehetőségei,
 • a kistermelői termék előállítás, értékesítés,
 • a helyi termékek értékesítése piacon,
 • falusi vendégasztal szolgáltatás,
 • helyi termékek a közétkeztetésben, vendéglátásban,
 • adózási ismeretek,
 • élelmiszerbiztonsági és -higiéniai előírások,
 • élelmiszerjelölés.
A több mint 60 oldalas kézikönyvből ingyenesen kérhető az Agrárkamara munkatársaitól, valamint elektronikusan letölthető a NAK honlapján: www.nak.hu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
image-50075-szöveg_mezőgazd..jpg
"Tisza-Tarna-Rima Mente öröksége" 
elektronikus könyv elérhető itt!
image-50083-tábla_2.jpg
image-50081-tábla1.jpg