image-49447-TTRM_Egyesület_fórum_meghívó_jpg.jpg
Közzétéve: 2017.09.20.
Heves megye 3 déli járását is érinti a 2017. évi Tanyafejlesztési Program V. célterülete.

AZ FM V. célterületéből Heves megye 3 déli járásából (Hevesi, Füzesabonyi és Hatvani járás), valamint Szentgál és környékéről (Szentgál, Bakonybél, Pénzesgyőr, Hárskút, Márkó, Lókút, Herend, Németbánya, Csehbánya, Úrkút, Zirc, Dudar, Nagyesztergál, Csetény és Bakonycsernye), valamint várják a pályázatokat.

Pályázati felhívás a tanyák és a tanyás térség megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre.


Módosult a LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás!

Megjelent: 2017. július 20. csütörtök

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás az alábbi pontok szerint:  
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének pontosítása
 • Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek körének pontosítása
 • Nem támogatható tevékenységek körének pontosítása
 • Utazási és napidíj elszámolhatóságának pontosítása
 • Külföldi anyag benyújtásához szükséges szakfordítói feltételek leírása
 • Indikátor táblázat javítása
 • Többlet-önerő értelmezése
 • Saját-teljesítés kizárása
 • Egyéb technikai módosítások
Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/mdosul-a-leader-helyi-akcicsoportok-egyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-cm-felhvs


Közzétéve: 2017.07.21.
Megjelent

Az együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás- VP3-16.4.1-17

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével.

A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki.

A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a „boltra szállítás”, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő rendszeres beszállítás.

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 6. napjától 2019. június 5. napjáig van lehetőség.

Bővebb információ elérhető itt:

Közzétéve: 2017. március 30.

Megjelent

A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című felhívás- VP6-19.3.1-17

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című (VP6-19.3.1-17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 27. napjától 2019. június 27. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,92 milliárd Ft.

A felhívás célja új megoldások ösztönzése a vidéki térségek megoldandó problémáival és fejlesztési lehetőségeivel összefüggésben, valamint a helyi szereplők térségeken kívüli kapcsolatrendszerének fejlesztése és a vidékfejlesztés modernizálásához szükséges kompetenciáik megszerzése. A LEADER együttműködésekben különös fontosságú a határon túli, magyarok lakta vidéki térségek és magyarországi térségek közötti együttműködések elősegítése és megvalósítása, speciális tudás, tapasztalat, a jó gyakorlatokról szóló ismeretek megosztása. További cél a különböző közös akciók, közösségi életet élénkítő kezdeményezések, közös szerveződések kialakításának ösztönzése, ezáltal az innováció, a helyi kapacitás és a lokális fejlesztési folyamatok erősítése. Az intézkedés hozzájárul a LEADER HACS-ok által elkészített stratégiákban meghatározott célkitűzések teljesítéséhez is. Az együttműködési projektek nem korlátozódhatnak kizárólag tapasztalatcserére, azoknak minden esetben olyan alkalmazható eredménye kell, hogy legyen, amelynek létrejöttéhez az együttműködésben résztvevő partnerek mindegyike bizonyíthatóan hozzájárult, illetve eredményeiből minden partner részesül.

Bővebb információ itt:

Közzétéve: 2017. március 30.


Módosul
 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás


Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges.

A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket.

Bővebb információ itt:

Közzétéve: 2017. február 28.

Megjelent

A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás- VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése, a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezen keresztül a helyi gazdaság fejlesztése.
A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése;

2. célterület: közétkeztetés fejlesztése.

Beadás kezdete: 2017.április 28.
Beadás vége: 2019. április 30.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.


Bővebb információ itt:
Közzétéve: 2017. február 21.

image-34858-Karácsonyi_kép.gif?1481794046749
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kíván a TTRM Egyesület!Társadalmi egyeztetésen a Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása elnevezésű felhívás tervezete


Elindult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” elnevezésű (VP6-6.4.1–16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 12-ig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás tervezet megtekinthető itt

Társadalmi egyeztetésen „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás

Elindult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. november 5. éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Felhívások társadalmi egyeztetése 2014-2020


AZ AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG, MINT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (A TOVÁBBIAKBAN: VP) IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST BOCSÁJTJA KI A VP KERETÉBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ FELHÍVÁSOKAT ÉRINTŐ HIÁNYPÓTLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES KÉRDÉSEK TÁRGYÁBAN: 


Megjelent a "VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című pályázati felhívás.

A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A teljes pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:

kapcsolódó dokumentumok


Hűtőgépcsere: megtriplázták a támogatást

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az otthon melege program hűtő- és fagyasztógép csere legutóbbi lezárt pályázatának 500 millió forint eredeti keretét 1 milliárd forinttal 1,5 milliárd forintra emelte - jelentette be Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár.
Elmondta, a keretemelés révén valamennyi sikeres pályázó támogató okiratot fog kapni, felidézte, hogy az otthon melege program hűtő- és fagyasztógép csere legutóbbi pályázatára mintegy 46 ezer jelentkezés érkezett a régiókból több mint 1,5 milliárd forint támogatási igényre.
Szabó Zsolt kérdésre válaszolva elmondta: a programban a családi házak energiahatékonysági korszerűsítésére a pályázatot 2016 augusztus 15-én, hétfőn 8 órától lehet beadni, a pályázat 5 milliárd forint kerettel indul, de igyekeznek pénzügyileg követni az igényeket.


Jóváhagyták a TTRM Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiáját!

A VP6-19.1.1-15 azonosítású jelű LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésének támogatása felhívással kapcsolatban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által felállított Szakmai Bizottság a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület által benyújtott végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát elbírálta és jóváhagyta. Az elfogadott stratégia alapján a következő időszakban elkészülnek a támogatási felhívások, melyek a HFS-ben elfogadott intézkedések alapján kerülnek megfogalmazásra.

Kapcsolódó dokumentumok:Sportparkokra pályázhatnak az önkormányzatok!

Közzétéve: 2016. 08. 01.Felhívjuk az önkormányzatok figyelmét, hogy július elsejétől sportparkok építésére irányuló program indult országosan a mozgás népszerűsítése érdekében. A könnyen hozzáférhető, ingyenesen használható, igényes szabadtéri létesítményekben elsősorban a felnőtt sportolni vágyók tölthetik el aktívan szabadidejüket. A futókörrel bővíthető sportparkok megépítésére 2016. augusztus 15-ig nyújthatnak be kérelmet a települési önkormányzatok, akár 1000 fő alatti népességű falvakból is. A pályázat feltételeiről bővebben az alábbi linken kaphatnak információkat:
Megszűnik az MVH!

2016. június 14.

Mégiscsak megszünteti az uniós és hazai agrár- és vidékfejlesztési támogatások kifizető ügynökségeként működő Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt (MVH) a kormány.  A kormány határozata szerint az agrár-csúcshivatalnak számító MVH feladatait az államkincstárnak, a Miniszterelnökségnek, a Földművelésügyi Minisztériumnak és a kormányhivataloknak kell átvenniük 2017. január elsejéig. Erősen kétséges azonban, hogy az átszervezést addig végre lehet-e hajtani, mert az átalakítás miatt akár a teljes új szervezeti és működési mechanizmus uniós akkreditációjára is szükség lehet, amely viszont akár éveket is igénybe vehet. Ez esetben pedig az MVH megszüntetése ezermilliárdos nagyságrendben veszélyeztethetné a támogatások kifizetését.

2017. január elsejével jogutódlással megszűnik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal – derül ki a kormány most megjelent határozatából. Ez azt jelenti, hogy az agrár- és a vidékfejlesztési támogatások kifizető ügynökségeként működő MVH eddigi feladatait más szervezeteknek kell átvenniük. A hivatalt a minisztériumi háttérintézményeket érintő, Lázár János-féle átalakítási csomag részeként szünteti meg a kormány. Az átszervezés leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az MVH vidékfejlesztést érintő feladatait a Miniszterelnökség látja majd el, míg az összes többi támogatásét – így a legnagyobb részarányt képviselő közvetlen kifizetésekét - az FM. Ez számokban kifejezve úgy néz ki, hogy a Miniszterelnökség az 1300 milliárd forintos magyar vidékfejlesztési támogatás MVH-s feladatait venné át a 2020-ig tartó, mostani uniós költségvetési ciklusban, az FM pedig összesen 3700 milliárdnyi forrásét.

A témáról bővebben itt olvashat:
http://www.agrarszektor.hu/agrarpenzugyek/lazar_gyozott_orbannal_megszuntetik_fazekas_csucshivatalat.6158.html2016. június 13.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd forint. A társadalmi vállalkozások ösztönzésével olyan társadalmi célokkal összefüggő fenntartható munkahelyek létrehozása a cél, melyek nagyrészt hátrányos helyzetű munkanélküliek számára biztosítanak jövedelemszerző tevékenységet. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.

A Felhívás célja a társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen teremthetik meg. Emellett hangsúlyosnak kell lennie foglalkoztatás-bővítést segítő foglalkoztatáspolitikai eszköztárnak, melynek keretében a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek támogatására kerül sor.

Támogatás igénylők köre:

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek, amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét. A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy társadalmi céljuk érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos helyzetűek, munkanélküli emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. szeptember 1. – 2018. szeptember 3. között lehetséges.

Bővebben: www.palyazat.gov.hu


2016. május 23.


A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését (2016.05.23.) követő harmadik naptól felfüggeszti.

Forrás: http://www.palyazatihirek.euHelyi termék kézikönyvet adott ki az Agrárkamara

Átfogó képet kap a helyi termékek feldolgozásának és értékesítésének szabályozásáról az, aki kezébe veszi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara most elkészült Helyi Termék Kézikönyvét.


A képekkel illusztrált, táblázatokkal tűzdelt színes kiadvány rendkívül közérthetően ír többek között a következőkről:
 • védjegyek, eredetmegjelölés, földrajzi jelzések,
 • a Vidékfejlesztési Program kapcsolódó támogatási lehetőségei,
 • a kistermelői termék előállítás, értékesítés,
 • a helyi termékek értékesítése piacon,
 • falusi vendégasztal szolgáltatás,
 • helyi termékek a közétkeztetésben, vendéglátásban,
 • adózási ismeretek,
 • élelmiszerbiztonsági és -higiéniai előírások,
 • élelmiszerjelölés.
A több mint 60 oldalas kézikönyvből ingyenesen kérhető az Agrárkamara munkatársaitól, valamint elektronikusan letölthető a NAK honlapján: www.nak.hu.


image-27345-Arculat_2.jpg
image-43593-ttrm_logó_2345.jpg
image-43604-tábla_leader_10401.jpg
image-43603-tábla_leader400.jpg
Kisköre
00:00:00
"Tisza-Tarna-Rima Mente öröksége" 
elektronikus könyv elérhető itt!
AZ Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája megvalósulását és az Új Vidékfejlesztési Program lehetőségeit bemutató prezentáció elérhető itt!


image-16887-EMVA.jpg?1452599839132