Pályázatok

Tájékoztatjuk kedves tagjainkat és látogatóinkat, hogy a megjelent LEADER  felhívások esetében a rendelkezésre álló keretösszegek kimerültek, ezért újabb támogatási kérelmek benyújtására a továbbiakban már nincs lehetőség!

Az oldal folyamatos frissítés alatt áll!

Az oldal fő tartalma:

I. A projekt benyújtási időszakához kapcsolódó információk

II. Tájékoztatók, fórumok, egyeztető megbeszélések időpontjai

III. Hasznos információk a hiánypótláshoz

IV. Hasznos információk a LEADER pályázatok megvalósításához

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia öt pályázati felhívása:
1. Települési szolgáltatások fejlesztése felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-1-17

2. Térség turisztikai kínálatának bővítése  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-2-17

3. Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-3-17

4. Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása fejlesztése  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-4-17

5. Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése fejlesztése felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-5-17

A rendelkezésre álló 514 millió Ft támogatásra a TTRM területi együttműködésben részt vevő 32 település vállalkozói, önkormányzatai, civil szervezetei nyújthatják be pályázataikat.

A korábbi évekhez hasonlóan a TTRM a pályázat benyújtási határidőket megelőzően több tájékoztató fórumot is tart. Ezek időpontjáról a www.ttrmleader.hu honlapunkon tájékoztatjuk az érdeklődőket.

I. A projekt benyújtási időszakához kapcsolódó információk

A Helyi Fejlesztési Stratégia keretében összesen 5 helyi pályázati felhívás jelent meg.

Ezek itt letölthetőek:

1. Települési szolgáltatások fejlesztése felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-1-17

2. Térség turisztikai kínálatának bővítése  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-2-17

3. Helyi terméket előállító, feldolgozó, forgalmazó vállalkozások támogatása  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-3-17

4. Az Akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása fejlesztése  felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-4-17

5. Társadalmi beilleszkedést elősegítő, értéktudatos és befogadó helyi társadalom megteremtése fejlesztése felhívás kódja: VP6-19.2.1.-86-5-17

A helyi felhívásokhoz tartozó legfontosabb dokumentumok:

Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz (ÁÚF)

Fogalommagyarázat

Jogkövetkezmények

Gyakran ismételt kérdések, értelmezések

Fogalommagyarázat

272/2014 (XI.05.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

255/2014. (X.10.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

A helyi felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok az ÁUF 33-35. oldala tartalmazza.

Építési normagyűjtemény

HBB ügyrend

Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához

ÉNGY tételek import segédlet

A TTRM Egyesületnél a helyi pályázati felhívásokkal kapcsolatos kérdésekben tájékoztatást biztosítunk ügyfélfogadási időben: hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. Elérhetőségek: 36/358-311, ttrmleader@kiskore.hu

Munkatársaink:

Kóczián Istvánné – munkaszervezet vezető

Oláh Katalin – leader referens

II. Tájékoztatók, fórumok, egyeztető megbeszélések időpontjai

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információ kérés esetén pályázóink részére ügyfélfogadási időben az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:
Cím: Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület, 3384 Kisköre, Széchenyi út 24.
e-mail cím: ttrmleader@kiskore.hu
Tel: +36-36/358-311
Mobil: +36-20/996-9181

Korábbi tájékoztató fórumok

Előadási anyagok

III. Hasznos információk a hiánypótláshoz

Az alábbiakban a hiánypótlások benyújtásához kapcsolódó legfontosabb információkat gyűjtöttük össze:

A hiánypótlások elektronikus úton kerülnek kiküldésre a gazdasági társaságok és a non-profit szervezetek (önkormányzatok is) a cégkapun, egyéb ügyfelek esetében pedig az ügyfélkapun keresztül, ezért kérnénk minden pályázót, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel tárhelyükre érkező értesítéseket.

Az árajánlatos tételekhez kapcsolódóan nem megfelelően megadott adato(ka)t a  www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon a Kiemelt dokumentumok / NYOMTATVÁNYOK HIÁNYPÓTLÁSHOZ helyen elérhető formanyomtatványok teljes körű kitöltésével kell pótolni. A kitöltött formanyomtatvány(oka)t elektronikusan, szkennelés útján előállított formában (pl. pdf, jpg) kell csatolni hiánypótláshoz.

Formanyomtatványok hiánypótláshoz:
Árajánlatos tételek esetében
Építés esetében
Építési tételek esetében

A támogatott intézkedésben való részvétel feltételeinek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állniuk 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/E. § (1) bekezdése alapján.

A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 60.§ (3) bekezdése értelmében hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség. 

A hiányosságok pótlására a pályázóknak 15 nap áll rendelkezésre.

A hiánypótlások feldolgozása után esetlegesen hiánypótlás kiegészítés kiküldésére kerülhet sor, amelyek pótlását szintén a megjelölt formanyomtatványokon, a fenti szabályok figyelembe vételével kell benyújtani. A hiánypótlás kiegészítésben felmerült hiányosságok pótlására 5-8 nap áll a támogatási kérelmet benyújtók rendelkezésére.

A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 57/C.§ (4) bekezdése értelmében a felhívás eltérő rendelkezése hiányában a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követően a támogatási kérelemben szereplő támogatási alapra, illetve összegre nézve módosítási kérelem nem nyújtható be. A támogatás alapját adott intézkedésre vonatkozóan a felhívás határozza meg.

A LEADER pályázatok hiánypótlásának teljesítésére elektronikus formában van lehetőség. A feltöltött útmutató lépésről lépésre ad segítséget a folyamat végrehajtásában.

IV. Hasznos információk a LEADER pályázatok megvalósításához

Szükséges dokumentációk:

A kézhez kapott Támogatói Okirat tartalma

A beadott teljes pályázati dokumentáció (pályázati adatlap, árajánlatok műszaki tartalma, tervdokumentáció, egyéb vállalások stb.)

Az aktuális LEADER pályázati felhívás (Felhívás kereső link: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok)

272/2014 (XI.05.) Kormány rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

Általános útmutató (ÁÚF) a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

31/2018.(V.30.) számú Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról

Változás bejelentés és változásbejelentés menete

Kitöltési útmutató kifizetési igényléshez

Kitöltési útmutató előleg igényléshez

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei:

A 2016-2020 időszakra vonatkozó jogszabályok és a Széchenyi-2020 kötelező arculati elemei lesznek az irányadóak.

Arculati elemek projekttáblákhoz, hirdetésekhez, marketing eszközökhöz, szórólapokhoz, egyéb tájékoztatási kötelezettségekhez: Útmutató

Táblagenerátor program a projekttábla elkészítéséhez (megjegyzés a projekttáblán a HACS logóját szerepeltetni kell!)

A TTRM Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájához kötődő arculati elemek – használatuk az előző ponton túlmutató, azzal együtt értelmezendő TTRM Egyesület logója: vízszintes tájolás; négyzetes tájolás 1.; négyzetes tájolás 2.

Általános információk:

A projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam – amennyiben az ügyfél a benyújtását követően saját felelősségre nem kezdte meg – a támogatói okirat kézhezvételétől számított legfeljebb 24 hónap. Ez az időtartamot nevezzük a projekt megvalósítási időszakának, mely során a felhívásban előírt feltételeket teljesíteni kell. (A projekt megvalósítási időszakába nem tartozik bele a fenntartási időszak, mely a projektmegvalósítás befejezését követő naptól indul, mely időtartama 3 vagy 5 év.) – A Támogatói Okiratban jóváhagyott elszámolható kiadásokat kell figyelembe venni! – A Támogatói Okiratban jóváhagyott kiadások legalább 80%-át teljesíteni kell! – 12 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 10%-ával el kell számolni (kivétel: egyszeri elszámolás esetében)

Kifizetési kérelmek ütemezése:

  • egy-egy mérföldkő elérését követő 15 napon belül (pl.: mérföldkő dátuma: 03.31. kifizetési kérelem beadása: 04.15-ig legkésőbb)
  • időközi kifizetési kérelem: mérföldkövek között, legfeljebb egy adható be, abban az esetben, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200.000,- Ft-ot.
  • a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap
  • egy-egy mérföldkő elérését követő 15 napon belül a kedvezményezett köteles a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásáról szakmai beszámolót benyújtani a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról a 272/2014.(XI.5.)Korm. rendelet 120.§ (1) bekezdése értelmében. A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell csatolni.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumok körét minden esetben a vonatkozó Felhívások, és a 272/2014. Korm. rendelet 4. melléklete tartalmazzák

Eszközbeszerzés esetében benyújtandó dokumentációk

Megrendelő/szerződés, elszámoló bizonylat (azaz számla), teljesítésigazolás, pénzügyi kiegyenlítést igazoló bizonylatok. (változás esetén az esetleges új árajánlatok)

Kötelező rájegyzések az elszámoló bizonylatokon: cégszerű aláírás + projektazonosító szám + Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.” szöveget.

Idegen nyelvű elszámoló bizonylat esetén a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot mellékelni szükséges.

Minden esetben az eredeti bizonylatokat szükséges szkennelt formában benyújtani és a fentiekben nevesített kötelező rájegyzéseknek is az eredeti bizonylatokon kell szerepelni!

Teljesítésigazolás: teljesítés igazolás lehet a kedvezményezettnek a számlára rávezetett cégszerű aláírása + a „teljesítést igazolom” szöveg, vagy külön dokumentum.

Kifizetési bizonylat alatt a következőket kell érteni a 272/2014. Korm. rendelet 6. melléklet III. fejezet 5. pontja alapján:
– bankszámla-kivonat, banki igazolás (net bankból kinyomtatott igazolások) vagy kiadási pénztárbizonylat,
– egyszeres könyvvitelre kötelezettek esetén bankszámla-kivonat, pénztárjelentés vagy főkönyvi napló,
– költségvetési intézményeknél bérköltség esetén a kincstár igazolása,
– az állammal vagy önkormányzattal szemben adó vagy járulékok közötti átvezetés (összevezetés/kompenzáció),-
– elszámolható értékcsökkenési leírás
– Készpénzes számlák esetében önmagában a „Fizetve” rájegyzés nem fogadható el kifizetés bizonylataként. A pénzügyi teljesítés igazolására a készpénzes számlák esetében is be kell nyújtani a fentiekben nevesített dokumentumok valamelyikét.

Nem nyújtható be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az -általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt –ellenértéke meghaladja a 1,5 millió forintot.

A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetében a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a MNB által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámolni.

Gépek /berendezések esetén átadás-átvételi jegyzőkönyv (záró kifizetési kérelemhez)

Gépek /berendezések esetén üzembe helyezési jegyzőkönyv (záró kifizetési kérelemhez)

A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgyát saját forrásból pótolni kell.

A kifizetési kérelem benyújtásánál a valós mennyiségek alapján kell elszámolni a támogatási keretek között.

A projektben beszerzett technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmazásával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett

Építési projekt esetében benyújtandó dokumentációk

Az eszközbeszerzés 1-8 pontjában leírtaknak megfelelő dokumentációk

Teljesítésigazolás: építés esetében a mérnök vagy műszaki ellenőr aláírásának is szerepelnie kell a bizonylaton – ha nincs külön teljesítés igazolás, mely tartalmazza az elvégzett munkálatokat.

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében az engedélyt legkésőbb az első kifizetési igényléshez kell benyújtani

Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez használatbavételi engedélyt vagy tudomásul vételi igazolás. Nem engedélyköteles építésnél a záró kifizetési igényléshez műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

Építés esetén kötelező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése minden esetben kötelező (ÉNGY kódokat is tartalmazó részletes számításokkal alátámasztott, az elszámolni kívánt munkarészekre vonatkozóan). Építési engedélyköteles projekt esetében elektronikus napló vezetése  (Ha nem engedélyköteles, az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető)

Alvállalkozói teljesítés esetén nyilatkozat az alvállalkozói teljesítés mértékéről, és nyilatkozat az alvállalkozókat megillető ellenszolgáltatás teljesítéséről dokumentumok.

Ha a fejlesztés környezeti hatásvizsgálat köteles, a környezeti hatástanulmány legkésőbb az első kifizetési igénylésig kell.

ÉNGY szerinti bontású számlarészletező az építéssel kapcsolatos tételekről

Hálózatra termelő napelemes projekt esetén az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat (megrendelő, szerződés, számla, és kapcsolódó bankszámlakivonatok, teljesítésigazolás, stb.) elkülönülten kell kezelni!

Rendezvény esetében

A rendezvény előtti 30. napig meghívót kell küldeni a HACS-nak és az illetékes Kormányhivatalnak. A HACS-nak a ttrmleader@kiskore.hu e-mail címre. A Kormányhivatalnak elektronikusan. (Általános ügyintézés → Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése → Új beadvány készítése menüpontban; Jogcím: LEADER Helyi felhívások (VP), Hivatkozott vonalkód: támogatási kérelem vonalkódja, Tárgy: HACS meghívó rendezvényre)

A rendezvény megtartásáról – annak lezárását követő tizenöt napon belül – írásbeli emlékeztetőt készíteni. Az emlékeztetőt az ezt követő kifizetési kérelemhez szükséges csatolni, mely tartalmazza:
– a rendezvény helyszínét és időpontját,
– célcsoport megjelölését,
– a rendezvény célját és eredményét
– legalább 10 db dátumozott fotót.

Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésben rendezvényre jóváhagyott támogatási összeg 5%-kal csökkentésre kerül.

A rendezvény helyén a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek szerint elvárt elemeket fel kell tüntetni (azaz támogatási projekttábla kihelyezése, szankció 5%) Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.

Helyi felhívásban előírt dokumentumok